Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.04.2024
Sklopljeni i razvedeni brakovi

Statistika sklopljenih i razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou Crne Gore ili opština. Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora .
U Crnoj Gori, u 2023. godini, sklopljen je 3 474 zakonski brak, a broj pravosnažno razvedenih brakova je 775.
Broj sklopljenih brakova u 2023. godini, veći je za 5,6% u odnosu na 2022. godinu. Statistika brakova u 2023. godini bilježi porast broja razvedenih brakova za 12,3% u odnosu na 2022 godinu.

Saopštenje


.