Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.04.2024
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u martu 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 032 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 825 eura. Prosječna (neto) zarada u martu 2024. godine u odnosu na februar 2024. godine zabilježila je rast od 0,5%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 5,6%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2024. godine u odnosu na februar 2024. zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade ostale na istom nivou.

Saopštenje


.