Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

05.04.2024
Osnovno obrazovanje

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj odjeljenja, učenika i nastavnika (po polu, razredima i opštinama), u osnovnim školama i resursnim centrima na početku školske 2023/2024. godine.
Broj upisanih učenika u osnovnim školama na početku školske 2023/2024. godine iznosio je 70 669, a u resursnim centrima 153 učenika.
Od ukupnog broja učenika koji su upisali osnovnu školu (70 669), 48,2% ili 34 052 su djevojčice, a 51,8% ili 36 617 su dječaci.

Saopštenje


.