Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.03.2024
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1026 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 821 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2024. godine u odnosu na januar 2024. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 6,4%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2024. godine u odnosu na januar 2024. zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,2%.

Saopštenje


.