Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.03.2024
Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori

Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2023. godini iznosio je 54 094, što u odnosu na 2022. godinu kada ih je bilo 45 675, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 18,4%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u 2023. godini je u Podgorici 18 593, što predstavlja 34,4 % od ukupnog broja, a najmanji je u opštini Gusinje 40, odnosno 0,1% od ukupnog broja aktivnih poslovnih subjekata.

Saopštenje


.