Novosti

22.02.2019
Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2018. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2018. godine iznosila je 1 098 eura i veća je za 1,8% u odnosu na IV kvartal 2017. godine, dok je za 4,5% manja u odnosu na III kvartal 2018. godine.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u IV kvartalu 2018. godine iznosila je 1 047 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 334 eura, u središnjem regionu 580 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 743 eura.

Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u IV kvartalu 2018. godine iznosila je 1 127 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 624 eura.

Saopštenje


 

.