Novosti

13.11.2018
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2018. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2018. godine veća je za 16,7% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 9,6% manja u odnosu na II kvartal 2018. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u III kvartalu 2018. godine veći su za 5,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 5,8% manji u odnosu na II kvartal 2018. godine. 

Saopštenje


 

.