Novosti

02.11.2018
Bilans naftnih derivata 2017. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 357,9 hiljada tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 246,8 hiljada tona, u oblasti industrije 53,9 hiljada tona, u ostalim sektorima utrošeno je 13,4 hiljada tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 43,8 hiljade tona.

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2017. godini saobraćaj je učestvovao 69,0%, industrija 15,1%, ostali sektori 3,7%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 12,2%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2017. godini iznosio je 399,7 hiljada tona.


 

.