Novosti

02.11.2018
Bilans uglja 2017. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 1 474,8 hiljada tona, od toga 55,2 hiljade tona mrkog uglja i 1 419,6 hiljada tona lignita.

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2017. godini iznosila je 42,5 hiljada tona, od čega je 24,9 hiljada tona utrošeno u industriji, dok je 17,6 hiljada tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 53,1 hiljade tona mrkog uglja i 1 287,2 hiljade tona lignita.

Saopštenje


 

.