Novosti

02.11.2018
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2017. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2017. godini.
 
Od ukupno 1 942 065 hilj.m³ zahvaćenih voda, 1 941 308 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 757 hilj.m³ iz javnog vodovoda.
 
Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.
 
Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,8% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,2% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.
 
Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 77,2% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 22,8% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.
 

Ukupna količina korišćenih voda u industriji u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom manja je za 28,1%. 

Saopštenje


 

.