Novosti

25.07.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jun 2018. godine (p)

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u junu 2018. godine bilježi rast od 30,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

U periodu januar-jun 2018. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, indeks industrijske proizvodnje bilježi rast od 31,6%. U posmatranom periodu, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 16,6%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 2,3% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 117,8%.
 

 

.