Novosti

15.05.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2018. godine

Potrošačke cijene u aprilu 2018. godine ostale su na nivou prosječnih cijena iz prethodnog mjeseca
 
Potrošačke cijene u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u prosjeku su ostale na istom nivou, dok su u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine bile u prosjeku više za 3,8%. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-april 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 3,7%.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Ostala dobra i usluge (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u aprilu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (24,5%); Odjeća i obuća (7,7%); Hoteli i restorani (6,2%); Prevoz (2,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,2%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,2%); Rekreacija i kultura (0,6%); Zdravlje (0,3%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%). 

Saopštenje


 

.