Novosti

10.05.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2018. godine

Mjesečna inflacija u aprilu 2018. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u aprilu 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; povrća; goriva i maziva za motorna vozila; voća; šećera; ribe i morskih plodova; paket aranžmana; ulja i masti; cipela i ostale obuće.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (0,9%); Prevoz (0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Ostala dobra i usluge (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u aprilu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,1%); Odjeća i obuća (7,7%); Hoteli i restorani (6,4%); Prevoz (3,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,0%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,8%); Zdravlje (0,3%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%). 

Saopštenje


 

.