Novosti

14.02.2018
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2017. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u IV kvartalu 2017. godine veća je za 69,6% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 40,1% veća u odnosu na III kvartal 2017. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u IV kvartalu 2017. godine veći su za 31,9% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 16,0% veća u odnosu na III kvartal 2017. godine.

Saopštenje


 

.