Novosti

10.11.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Oktobar 2017. godine

Mjesečna inflacija u oktobru 2017. godine iznosila je -0,1%
 
Mjesečna inflacija u oktobru 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,3%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: usluga smještaja; voća; goriva i maziva; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva, itd. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-oktobar 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (-2,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Prevoz (-0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%); Ostala dobra i usluge (-0,1%); dok je rast cijena zabilježen u grupama: Alkoholna pića i duvan (0,1%); Zdravlje (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u oktobru 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (15,1%); Prevoz (5,6%); Hoteli i restorani (4,6%); Odjeća i obuća (3,4%); Zdravlje (2,4%); Ostala dobra i usluge (2,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (1,0%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,8%); Rekreacija i kultura (-0,7%). 

Saopštenje


 

.