Novosti

02.11.2017
Bilans uglja 2016. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2016. godini iznosila je 1 397,5 hiljada tona, od toga 47,8 hiljada tona mrkog uglja i 1 349,7 hiljada tona lignita.
 

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2016. godini iznosila je 54,6 hiljada tona, od čega je 28,0 hiljada tona utrošeno u industriji, dok je 26,6 hiljade tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 1 259,3 hiljada tona lignita. 

Saopštenje


 

.