Novosti

25.09.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Avgust 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u avgustu bilježi rast u odnosu prethodni mjesec za 3,4%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 98,4%, dok je smanjena u sektorima prerađivačka industrija za 1,8% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 8,9%,.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-avgust ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 124,7%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 4,7% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 28,5%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u avgustu bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8,1% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 34,0%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-avgust ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 85,6% i sektor prerađivačka industrija 3,8%. 

Saopštenje


 

.