Novosti

15.09.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Avgust 2017. godine

Mjesečna inflacija u avgustu 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,3%

Mjesečna inflacija u avgustu 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cigareta; povrća; čvrstih goriva; goriva i maziva za motorna vozila; mesa; brašna i ostalih žitarica, usluga popravki aparata za domaćinstvo, itd.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (9,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Prevoz (0,3%); Komunikacije (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-1,5%); Odjeća i obuća (-1,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u avgustu 2017. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (12,8%); Prevoz (5,9%); Hoteli i restorani (5,5%); Zdravlje (2,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,5%); Odjeća i obuća (2,4%); Ostala dobra i usluge (2,1%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,6%) i Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%).
 

 

.