Novosti

18.08.2017
Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2017. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2017. godine iznosila je 1 102 eura i veća je za 5,0% u odnosu na II kvartal prethodne godine, dok je za 6,0% manja u odnosu na I kvartal tekuće godine.
 

Razlike u prosječnim cijenama stanova u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, cijena stanova u novogradnji je značajno niža od prosječne tržišne cijene, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna tržišna cijena će biti veća. 

Saopštenje


 

.