Novosti

28.07.2017
Prosječne zarade (Plate) Jun 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 764 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 510 eura. U junu 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila pad od 0,2% u odnosu na maj 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u junu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,6%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 2,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2017. godine u odnosu na maj 2017. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,2%), Ostale uslužne djelatnosti (3,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,4%), Snabdijevanje električnom energijom (1,9%), Poslovanje sa nekretninama (1,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,5%), Prerađivačka industrija (1,0%), Saobraćaj i skladištenje (0,6%), Informisanje i komunikacije (0,3%), Trgovina na veliko i malo (0,3%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,2%) dok je pad zabilježen u sektorima: Vađenje ruda i kamena (3,5%), Zdravstena i soc.zaštita (2,0%), Usluge smjestaja i ishrane (1,8%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,5%), Državna uprava i odbrana (0,8%), Građevinarstvo (0,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,2%) i Obrazovanje (0,2%). 

Saopštenje


 

.