Novosti

25.07.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-jun 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-maj 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 227,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 9,2 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 166,7 miliona eura, a uvoz 1 060,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 14,4%, a uvoz veći za 8,4%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (14,9%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 49,3 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 34,7 mil. eura i Gvozđe i čelik – 8,3 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 250,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 77,3 mil. eura i Industrijske mašine za opštu upotrebu - 47,8 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (30 mil. eura), Bosna i Hercegovina (22 mil. eura) i Mađarska (16,5 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (229,6 mil. eura), Kina (98,2 mil. eura) i Njemačka (91,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.