Novosti

15.06.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Maj 2017. godine

Mjesečna inflacija u maju 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,7%
 
Mjesečna inflacija u maju 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,7%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; voća; usluga ishrane u ugostiteljstvu; mlijeka, sira i jaja; mesa.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,9%); Ostala dobra i usluge (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Odjeća i obuća (0,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-1,3%); Zdravlje (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u maju 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (5,5%); Hoteli i restorani (5,5%); Alkoholna pića i duvan (3,6%); Zdravlje (2,8%); Ostala dobra i usluge (2,5%); Hrana i bezalkoholna pića (2,2%); Odjeća i obuća (1,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,5%); Komunikacije (0,1%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,7%); Rekreacija i kultura (-0,7%). 

Saopštenje


 

.