Novosti

12.06.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Maj 2017. godine

Mjesečna inflacija u maju 2017. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u maju 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: voća; usluga smještaja; mlijeka, sira i jaja; mesa; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-maj 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,1%); Ostala dobra i usluge (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Odjeća i obuća (0,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%); Zdravlje (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u maju 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (6,0%); Hoteli i restorani (4,7%); Alkoholna pića i duvan (4,0%); Zdravlje (2,7%); Ostala dobra i usluge (2,5%); Hrana i bezalkoholna pića (2,3%); Odjeća i obuća (1,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,6%); Rekreacija i kultura (-0,4%). 

Saopštenje


 

.