Novosti

19.05.2017
Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2017. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2017. godine iznosila je 1 172 eura i veća je za 10,9% u odnosu na I kvartal prethodne godine, dok je za 20,2% veća u odnosu na IV kvartal 2016. godine.
 

Razlike u prosječnim cijenama stanova u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, cijena stanova u novogradnji je značajno niža od prosječne tržišne cijene, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna tržišna cijena će biti veća. 

Saopštenje


 

.