Novosti

17.05.2017
Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2017. godine

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,7%, lokalnom drumskom za 2,2%, prevozu putnika na aerodromima 13,5%, dok se pad bilježi u željezničkom za 20,3%, redovnom vazdušnom za 4,5% i vanrednom vazdušnom prevozu za 51,4 %.
 
Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željezničkog za 85,2%, prevoza robe na aerodromima za 0,5% i ukupnog prometa robe u lukama za 117,0%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 59,7% a izmanipulisanih tona za 11,3%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 16,3% a potrošnja minuta mobilne telefonije za 0,6%.
 
Broj saobraćajnih nezgoda u prvom kvartalu 2017. godine iznosio je 1 080, što je 7,7% više u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Broj nastradalih lica1 u prvom kvartalu 2017. godine iznosio je 441 (od čega je 433 povrijeđenih lica), što je za 2,3% više u odnosu na isti kvartal 2016. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2017. godine iznosi 42 329 što je za 5,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2017. godine iznosi 4 454 što je za 22,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 
U prvom kvartalu 2017. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 196 hiljada tona robe, uz ostvarenih 24 553 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 134 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 91,3% ili 179 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 8,7% ili 17 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 62,1% ili 15 247 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 37,9% ili 9 306 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


 

.