Novosti

16.05.2017
Specijalisti, magistri i doktori nauka 2016. godina

U toku 2016. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 1 934 studenta su završila postdiplomske i doktorske studije.
Postdiplomske studije završilo je 1 906 studenata i to: specijalističke studije 1 716 ili 90%, magistarske studije 190 ili 10%. Od navedenog broja studenata muškog pola je 37,2% (709) a ženskog 62,8% (1 197).
 
Povećanje broja studenata koji su završili specijalističke studije u odnosu na prethodnu godinu je 17,1%.
Od ukupnog broja studenata koji su završili specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 1 337 ili 77,9%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 379 ili 22,1%.
 
Magistarske studije završilo je 190 studenata što je za 19,8% manje od prethodne 2015. godine. Od ukupnog broja studenata koji su završili magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 132 ili 69,5%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 58 ili 30,5% studenata. Magistarske studije završilo je 58,9% (112) studenata ženskog, a 41,1% (78) muškog pola.
 

Zvanje doktora nauka u 2016. godini steklo je 28 lica što predstavlja povećanje za 12 doktora nauka u odnosu na prošlu godinu. Od navedenog broja studenata muškog pola je 32,1% (9) a ženskog 67,9% (19). 

Saopštenje


 

.