Novosti

15.05.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2017. godine

Mjesečna inflacija u aprilu 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u aprilu 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cigareta; goriva i maziva za motorna vozila; voća; odjeće.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (2,4%); Prevoz (0,9%); Odjeća i obuća (0,2%); Zdravlje (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u aprilu 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (7,2%); Hoteli i restorani (3,6%); Zdravlje (3,4%); Alkoholna pića i duvan (3,3%); Hrana i bezalkoholna pića (3,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%); Ostala dobra i usluge (1,0%); Odjeća i obuća (0,5%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-2,2%); Rekreacija i kultura (-0,8%). 

Saopštenje


 

.