Novosti

25.04.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-mart 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-mart 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 533,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 22,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 81,8 miliona eura, a uvoz 451,6 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 39,3%, a uvoz veći za 19,6%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,1% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,6%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 23,1 miliona eura (koji čine: obojeni metali 16,9 mil. eura i gvožđe i čelik 3,4 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 106,9 miliona eura (koji čine: drumska vozila 32,4 mil. eura i industrijske mašine za opštu upotrebu 21,8 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (14,8 mil. eura), Bosna i Hercegovina (11,5 mil. eura) i Mađarska (8 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (95,2 mil. eura), Kina (42,9 mil. eura) i Njemačka (38,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.