Novosti

27.03.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-februar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-februar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 304,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 34,9% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 50,3 miliona eura, a uvoz 253,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine uvoz je bio veći za 17,1%, a izvoz veći za 30,1%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,8% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (17,8%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 14,6 miliona eura (koji čine: obojeni metali - 11,3 mil. eura i gvožđe i čelik – 2,1 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 55,6 miliona eura (koji čine: drumska vozila – 17,4 mil. eura i električne mašine, aparati i uređaji – 10,3 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (8,8 mil. eura), Bosna i Hercegovina (6,7 mil. eura) i Mađarska (5,9 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (56 mil. eura), Kina (24,4 mil. eura) i Njemačka (21,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.