Novosti

15.03.2017
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Februar 2017. godine

Mjesečna inflacija u februaru 2017. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u februaru 2017. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; voća; mlijeka, sira i jaja; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Odjeća i obuća (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,3%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u februaru 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (9,1%); Hoteli i restorani (3,7%); Zdravlje (3,6%); Hrana i bezalkoholna pića (3,0%); Alkoholna pića i duvan (3,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,7%); Komunikacije (0,3%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-2,0%); Rekreacija i kultura (-0,7%); Odjeća i obuća (-0,1%). 

Saopštenje


 

.