Novosti

17.10.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Avgust 2016. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u avgustu 2016. godine, u odnosu na avgust 2015. godine, manja je za 0,5%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 8,3% više mlijeka.
 
Sadržaj mliječne masti u avgustu 2016. godine, u odnosu na avgust 2015. godine, veći je za 5% a sadržaj proteina je veći za 2,2%. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mliječne masti veći je za 6,7%, a proteina manji za 1,6%.
 
U avgustu 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 0,5%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 17,6% i sira za 85,3%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 56,5% i kajmaka za 18,4%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka veća je za 5,3%, sadržaj mliječne masti veći za 0,8%, dok sadržaj proteina je veći za 2,2%. Povećana je proizvodnja fermentisanih mliječnih proizvoda (za 6,6%), kajmaka (za 15,7%) i sira (za 25,3%). Smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 11,8%) i pavlake (za 7,5%).
 
U poređenju sa ostvarenim mjesečnim prosjekom u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 55,1 %) dok se bilježi povećanje pavlake (za 31,5%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 33,2%), kajmaka (za 6,9%) i proizvodnje sira (za 101,5% ) u odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini.
U avgustu mjesecu 2016. godine nije registrovana proizvodnja drugih žutomasnih proizvoda.
 

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka, ne uključuje količine mlijeka iz uvoza, već isključivo količine koje su mljekare i sirare otkupile sa farmi na teritoriji Crne Gore. 

Saopštenje


 

.