Novosti

26.09.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Avgust 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Avgust 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 581,3 mil.eura što ukazuje na rast od 11,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrijednosti od 202,6 mil.eura, što je više za 5,8% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 378,7 mil. eura, što je više za 12,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 14,7% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 15,6% .

U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 61,3 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 44,1 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 11 mil. eura).

U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 367,1 mil. eura (koji čine: Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 89,4 mil. eura i Drumska vozila u iznosu od 88 mil. eura).

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (45,8 mil. eura), Mađarska (29,1 mil. eura), Bosna i Hercegovina (14,3 mil. eura).

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (303,4 mil. eura), Njemačka (157,6 mil. eura) i Kina (127,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.
Saopštenje


 

.