Novosti

19.09.2016
Anketa o radnoj snazi – Drugi kvartal 2016

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2016. godine, u periodu od aprila do juna 2016. godine.  Anketiranje je obavljeno u 2 086 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 199 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 282 lica, što čini 1,2%  od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina). 

U drugom kvartalu 2016. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 272,3 hilj.  od kojih je 224,7 hilj. zaposlenih i 47,6 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 3,4%, i broj nezaposlenih je smanjen za 7,0%. Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2016. godine bila je 54,5%, stopa zaposlenosti  je 44,9% i  stopa nezaposlenosti je 17,5%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 63,6%, stopa zaposlenosti 52,3 % i stopa nezaposlenosti je 17,7%. 

Saopštenje


 

.