Novosti

15.09.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u julu, 2016. godine

U julu 2016. godine, u odnosu na jul 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 29,2% (neto težina manja za 30,1%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 24,3% (neto težina smanjena za 24,9%), broj svinja smanjen je za 61,7% (neto težina smanjena za 86,2%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 2,4% (neto težina manja za 1,7%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je veći za 58,4% (neto težina veća za 54,5%), a kod svinja ukupan broj je veći za 15,6% (a neto težina veća za 7,7%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u julu 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 6,6% (neto težina za 2,5%), ovaca manje ukupno za 11,5 % (neto težina manja za 16,2%) i svinja manje za 79,1 % (neto težina za 88,3%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 10,3% (neto težina manja za 9,1%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je isti, dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 3,8% (neto težina manja za 3,2%). 

Saopštenje


 

.