Novosti

25.08.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Jul 2016. godine

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period Januar-Jul 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 352,2 mil.eura što ukazuje na rast od 10,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvezeno je robe u vrijednosti od 173,2 mil.eura, što je više za 4% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 179 mil. eura, što je više za 11,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 14,7% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 15,8%.
 
U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 54,9 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 39,4 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 10,3 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 321,6 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 77,2 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 75 mil. eura).
 
U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (40,3 mil. eura), Mađarska (25,7 mil. eura), Bosna i Hercegovina (11,5 mil. eura).
 

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (256,1 mil. eura), Njemačka (135,7 mil. eura) i Kina (112,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.