Novosti

19.08.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jul 2016. godine

Mjesečna inflacija u julu 2016. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,6%
 
Potrošačke cijene u Crnoj Gori u julu 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku više za 0,6% u odnosu na jun iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; usluga u restoranima; mesa; mlijeka, sira i jaja; hljeba i žitarica; prevoza putnika drumom; voća; školskih udžbenika i ribe i morskih plodova.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (4,4%); Rekreacija i kultura (0,3%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,6%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Prevoz (-0,2%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u julu 2016. godine zabilježene su u grupama: Odjeća i obuća (2,6%); Alkoholna pića i duvan (2,4%); Zdravlje (2,1%); Hoteli i restorani (1,9%); Komunikacije (0,5%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-6,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%); Ostala dobra i usluge (-1,1%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,9%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%). 

Saopštenje


 

.