Novosti

15.08.2016
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2016. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u II kvartalu 2016. godine veća je za 32,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 25,0% veća u odnosu na I kvartal tekuće godine.
 

Izvršeni efektivni časovi na građevinskim radovima u II kvartalu 2016. godine veći su za 19,6% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 26,9% veći u odnosu na I kvartal tekuće godine. 

Saopštenje


 

.