Novosti

20.06.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Maj 2016. godine

Mjesečna inflacija u maju 2016. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,6%
 
Potrošačke cijene u Crnoj Gori u maju 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku više za 0,6% u odnosu na april iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; povrća; voća; goriva i maziva za motorna vozila; farmaceutskih proizvoda; ribe i morskih plodova.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (2,1%); Hrana i bezalkoholna pića (1,2%); Zdravlje (0,5%); Prevoz (0,4%); Komunikacije (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,9%); Ostala dobra i usluge (-0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,5%); Rekreacija i kultura (-0,3%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u maju 2016. godine zabilježene su u grupama: Hoteli i restorani (4,1%); Odjeća i obuća (2,8%); Alkoholna pića i duvan (2,3%); Zdravlje (2,0%); Komunikacije (0,4%); Rekreacija i kultura (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-7,6%); Ostala dobra i usluge (-1,6%); Hrana i bezalkoholna pića (-1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,7%). 

Saopštenje


 

.