Novosti

01.06.2016
Biljna proizvodnja u 2015. godini

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2015. godini iznosi 231 405,3 ha. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,0 %, dok su oranice zastupljene sa 3,0 %, stalni zasadi 2,2 % i okućnice 0,8 %.
 
Ostvarena proizvodnja pšenice u 2015. godinu iznosila je 2 110,5 t, što je za 2,2 % manje u odnosu na 2014. godinu. Smanjenje proizvodnje bilježe i sljedeći usjevi: kukuruz za zrno (za 18,3 %) i ječam (za 17,0 %). Ukupna proizvodnja ovsa u 2015. godini povećana je za 16,7%. Takođe,
povećanje proizvodnje bilježe sljedeće kulture: krompir (za 14,0 %), lubenica (za 32,3 %), kupus (za 1,7 %) i paradajz (za 11,4 %).
 
Povećana je ukupna proizvodnja šljive (za 22,5 %), jabuke (za 116,6 %), breskve (za 16,9%), dok se proizvodnja mandarina smanjila za 27,3 % a maslina za 30,4 %.
 
Ukupna proizvodnja grožđa u 2015. godini povećana je za 31,5 % u odnosu na prethodnu godinu. 

Saopštenje


 

.