Novosti

21.02.2011.
Prosječna zarada u januaru 2011.godine u Crnoj Gori

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2011.godine u Crnoj Gori iznosila je 772 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u istom mjesecu iznosila 518 eura. 

U odnosu na decembar  2010.godine prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2011.godine zabilježile su rast od 0,6%.Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) .      

U januaru 2011.godine kretale su se od 215 eura u sektoru ribarstvo do 899 eura u sektoru proizvodnja elektricne energije,gasa i vode.                  
Ako se ima u vidu da je indeks potrošačkih cijena u januaru 2011.godine u odnosu na decembar 2010.godine zabilježio rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u Crnoj Gori u januaru 2011 godine u odnosu na decembar 2010.godine zabilježile rast od 0,3%.      

Ovdje možete preuzeti saopštenje.       


.