Novosti

16.05.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u martu, 2016. godine

U martu 2016. godine, u odnosu na mart 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 11,8% a neto težina manja za 13,2%. Ukupan broj zaklanih ovaca povećan je (za 11,5%, neto težina povećana za 7,4%), svinja smanjen (za 94,2%, neto težina za 93,4%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji (za 3,3%, a neto težine za 7%). Kod ovaca, ukupan broj zaklanih grla je veći (za 26,3%, neto težina za 5.1%), dok kod svinja manji (za 60% a neto težina veća za 27,3%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u martu 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno (za 25,6%, neto težina za 29,1%), ovaca ukupno (za 68,3%, neto težina za 71,5%) i svinja (za 95,2%, neto težina za 90,7%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 6,4%, a neto težina za 5,7%, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine manjii je (za 40,8%, neto težina za 37,5%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je (za 3,8%, neto težina za 3,2%). 

Saopštenje


 

.