Novosti

16.05.2016
Maloljetni učinioci krivičnih djela 2015. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2015. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2015. godini iznosio je 244, što je za 3.4% više u odnosu na 2014. godinu.
 
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 123, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje za 8,2%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 117 i manji je za 7,1% u odnosu na 2014. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila maloljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 54,5%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 58,5%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 59,8%.
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 20,1%,
  • udio optuženih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih maloljetnih lica iznosio je 16,3%,
  • udio osuđenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih maloljetnih lica iznosio je 17,1%. 

Saopštenje


 

.