Novosti

19.04.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Mart 2016. godine

Potrošačke cijene u Crnoj Gori u martu 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku niže za 0,2% u odnosu na februar iste godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: povrća; mesa; mlijeka sira i jaja; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; usluga u restoranima, kafeima i slično.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,6%); Ostala dobra i usluge (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%); Hoteli i restorani (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (2,3%); Prevoz (0,8%); Zdravlje (0,5%); Alkoholna pića i duvan (0,1%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u martu 2016. godine zabilježene su u grupama: Hoteli i restorani (3,4%); Alkoholna pića i duvan (2,5%); Odjeća i obuća (2,5%); Zdravlje (1,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Rekreacija i kultura (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope zabilježene u grupama: Prevoz (-6,0%); Hrana i bezalkoholna pića (-2,9%); Ostala dobra i usluge (-0,8%). 

Saopštenje


 

.