Novosti

15.04.2016
Mjesečna deflacija u martu 2016. godine iznosila je 0,1%

Mjesečna deflacija u martu 2016. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku niže za 0,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: povrća; mesa; mlijeka, sira i jaja; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu.


 

.