Novosti

25.03.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Februar 2016. godine

  Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za mjesec Januar-Februar 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 253,6 mil.eura  što ukazuje na pad od 1,2% u odnosu na isti period prethodne godine.  
 
  Izvezeno je robe u vrijednosti od 38,6 mil.eura, što je manje za 21,6% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 215 mil. eura, što je više za 3,6% u odnosu na isti period prethodne godine.   
 
  Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 23,7% .  
 
  U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 13,4 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 8,9 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 3,5 mil. eura).  
 
  U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 48,2 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 13,4 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji u iznosu od 9,6 mil. eura).  
 
  U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (10,7 mil. eura), Mađarska (5,8 mil. eura), Njemačka (2,8 mil. eura).   

 U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (48,5 mil. eura), Kina (22,7 mil. eura) i Njemačka (18 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.  

Saopštenje


 

.