Novosti

22.07.2015
Prosječne zarade (Plate) Jun 2015. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2015. godine u Crnoj Gori iznosila je 727 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 481 eura. U odnosu na maj 2015. godine prosječna (neto) zarada u junu 2015. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u junu 2015. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2014. godini zabilježila rast od 0,8%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2015. godini u odnosu na maj 2015. godine zabilježile rast od 0,1%, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Građevinarstvo (11,6%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,6%), Ostale uslužne djelatnosti (2,1%), Informisanje i komunikacije (1,9%), Saobraćaj i skladištenje (1,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,6%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,3%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,9%), Trgovina na veliko i malo (0,9%), Vađenje ruda i kamena (0,8%), Poslovanje sa nekretninama (0,7%) ,dok je pad zabilježen u sektorima: Usluge smjestaja i ishrane (2,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,4%), Zdravstena i soc.zaštita (2,2%), Prerađivačka industrija (2,1%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,3%), Obrazovanje (0,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%).
Saopštenje


 

.