Novosti

19.08.2013
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2013. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec jul 2013. godine iznosila je 802,4 eura, od  čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosi 259,5 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 350,2 eura i vrijednost imputirane rente 192,7 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu julu 2013. godine, u odnosu na jun 2013. godine zabilježila je rast od 0,2%.
Vrijednost minilmalne potrošačke korpe za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu julu 2013. godine, u odnosu na jun 2013. godine, zabilježila je pad od 0,8%.
Vrijednost minilmalne potrošačke korpe za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jun 2013. godine, zabilježila je rast od 0,7%, dok je vrijednost imputirane rente u odnosu  na jun 2013. godine zabilježila rast od 0,6%.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u julu 2013. godine, u odnosu na jul 2012. godine, povećana je za 1,9%, dok je u odnosu na decembar 2012. godine povećana za 0,4%.
 

Saopštenje


.