Publikacija ARS 2010. godina

Zavod za statistiku Crne Gore u ovoj publikaciji objavljuje konačne rezultate Ankete o radnoj snazi za 2010. godinu.
Anketa o radnoj snazi sprovedena je kontinuirano tokom 2010. godine u nedjeljnjoj periodici na području Crne Gore. Prilikom definisanja osnovnih kontigenata radne snage korišćene su međunarodne preporuke i definicije, tako da informacije iz ove ankete predstavljaju najvažniji izvor podatak iz oblasti statistike rada koji su sadržinski i metodološki uporedivi sa istovrsnim podacima drugih zemalja.
 

Podaci iz ovog istraživanja namijenjeni su širokom krugu korisnika u zemlji, a dostavljaju se, takođe, i brojnim međunarodnim organizacijama ( EUROSTAT, Svjetska banka, MMF, UNICEF itd.)

Publikacija sadrži metodološka objašnjenja, kratke komentare, grafike i tabelarne preglede u vezi sa podacima iz upitnika Ankete o radnoj snazi. Metodološka objašnjenja opisuju metode i izvore za prikupljanje podataka, a grafikoni i tabele sadrže podatke o radnoj snazi (aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti) itd.

 Ovdje možete preuzeti publikaciju  Anketa o radnoj snazi 2010.987 KB

.