Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima u Crnoj Gori u 2011. godini, po polu

Predmet posmatranja ove analize jesu aktivni poslovni subjekti koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Crne Gore. Aktivni poslovni subjekti su subjekti koji su u posmatranoj godini obavljaju određenu djelatnost, imaju zaposlene radnike i ostvaruju određeni promet.

Nasuprot njima, registrovani poslovni subjekti, postoje u evidenciji kao pravne jedinice, ali tek momentom prikazivanja prvog zaposlenog radnika i prvog ostvarenog prometa, postaju stvarno aktivni, a samim tim i stvarni predmet praćenja kao statističke jedinice.

Za podatke koji su prikazani i obrađeni u ovoj analizi, po polu, kao izvor korišćen je statistički biznis registar. On se koristi isključivo u statističke svrhe i osnova je za sprovođenje svih statističkih istraživanja koja kao izvještajnu jedinicu prate preduzeća, njihove djelove kao i preduzetnike. Ovaj registar je od fundamentalnog značaja za prikupljanje potrebnih statističkih podataka koji su neophodni za indikatore ekonomskog razvoja i ako je zadovoljavajućeg kvaliteta to u značajnoj mjeri doprinosi boljoj efikasnosti i ekonomičnosti statističkih istraživanja.

Publikacija

.