Tablice mortaliteta stanovništva 2010-2012

Zavod za statistiku u ovoj publikaciji objavljuje detaljne tablice mortaliteta za Crnu Goru, za period 2010- 2012. godine.

Do sada su objavljene detaljne tablice mortaliteta za periode 1952-1954, 1960-1962, 1970-1972, 1980-1982 i 1990-1992. godine za stanovništvo cjelokupne teritorije tadašnje Jugoslavije i za Crnu Goru.

Detaljne tablice mortaliteta za period 2010-2012. godine izrađene su na osnovu rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i statistike prirodnog kretanja stanovništva za 2010, 2011. i 2012. godinu. Za njihovu izradu, kao i izradu prethodnih tablica, korišćen je Becker-Zeuner metod, čime je omogućena uporedivost osnovnih pokazatelja.

Ovaj projekat realizovan je na osnovu Sporazuma o saradnji potpisanog između Agencije za nadzor osiguranja, Zavoda za statistiku i Ministarstva finansija.
Osim detaljnih tablica mortaliteta, Zavod za statistiku započeo je izradu godišnjeg očekivanog trajanja života i redovno će ga objavljivati u Statističkom godišnjaku.

Ovdje možete preuzeti Tablice mortaliteta stanovništva 2010-2012        2.8 MB  

.